Merchandising

Nabízíme komplexní zajištění merchandisingu

Kontaktujte nás
Z

Výrobky a merchandiseři

Vystavení výrobků na prodejně podle planogramu, čelem k zákazníkovi a při dodržování zásady FIFO pro optimální rotaci výrobků (first in – first out).

Kvalitní a zaškolený tým merchandiserů s minimální fluktuací, který servisuje podle nastavených frekvencí a termínů.

Z

Reporting

Vlastní online reportovací systém přístupný přes internet online 24/7.

Z

Umísťování

Umístění výrobku, udržování a vylepšování regálových pozic, čistota v regálech, kontrola záruk a stavba druhotných umístění – stojanů, displejů, palet, čel, košů a ostatních vystavení (zajišťujeme i jejich distribuci na jednotlivé prodejny).

Z

Komunikace

Aktivní komunikace s obchodním zástupcem klienta, supervizorem, project manažerem, apod.

Z

Distribuce a ceny

Disponibilita výrobků na dané prodejně (OOS jsou okamžitě řešeny a reportovány).

100 % správné a viditelné cenovky na každém výrobku.

Z

Vícestupňová kontrola merchandiserů

Plánované a neplánované kontroly ze strany supervizorů, managementu, kontrola knihy návštěv, online reportovací systém.