Nabízíme komplexní zajištění merchandisingu

  • vystavení výrobků na prodejně podle planogramu, čelem k zákazníkovi a při dodržování zásady FIFO pro optimální rotaci výrobků (first in – first out)

 

Merchandiseři

  • kvalitní a zaškolený tým merchandiserů s minimální fluktuací, který servisuje podle nastavených frekvencí a termínů

 

Distribuce

  • disponibilita výrobků na dané prodejně (OOS jsou okamžitě řešeny a reportovány)

 

Ceny

  • 100 % správné a viditelné cenovky na každém výrobku

 

Umísťování

  • umístění výrobku, udržování a vylepšování regálových pozic, čistota v regálech, kontrola záruk a stavba druhotných umístění – stojanů, displejů, palet, čel, košů a ostatních vystavení (zajišťujeme i jejich distribuci na jednotlivé prodejny)

 

Komunikace

  • aktivní komunikace s obchodním zástupcem klienta, supervizorem, project manažerem apod.

 

Vícestupňová kontrola merchandiserů

  • plánované a neplánované kontroly ze strany supervizorů, managementu, kontrola knihy návštěv, online reportovací systém

 

Vlastní online reportovací systém přístupný přes internet online 24/7

                                                                                                                                                               

Kontakt:
Ivan Vašíček
Tel.: +420 734 553 166
E-mail: ivan.vasicek@ghpcz.com