Nabízíme komplexní zajištění reklamní kampaně naším týmem prostřednictvím obecních rozhlasů v téměř všech obcích na území ČR.

Jde o efektivní alternativu reklamního sdělení a tuto službu je možné rozšířit o další možnosti jako jsou:

  • Informační plakáty na obecní vývěsce
  • Prostor v obecních novinách
  • Reklama na webových stránkách obce
  • Distribuce letáků

                                                                                                                                                               

Kontakt:
Lucie Bartoňová
Tel.: +420 604 241 736
E-mail: lucka.bartonova@ghpcz.com