Pracovní náplň obchodního zástupce – OZ Greg Hamm promotions CZ s.r.o.

 1. Název pozice:
 • Obchodní zástupce (OZ)
 1. Podřízený:
 • Part Time Merchandiser (PTM), Hosteska
 1. Nadřízený:
 • Area Sales Manager (ASM)
 1. Cíl pozice:
 • Dosahování plánovaných cílů v oblasti výsledků a aktivit
 • Koordinování centrálních aktivit a realizace vlastních lokálních aktivit ve svěřeném regionu
 • Sběr a předávání informací ze svého regionu
 • Rozvoj strategických obchodních vztahů v regionu
 • Řízení a koordinace činnosti svěřených lidí (Part Time Merchandiser, Hosteska)
 1. Hlavní zodpovědnosti:
 • Zodpovídá za dosahování prodejních cílů ve svém regionu podle jednotlivých značek
 • Zodpovídá za dodržování MSL (Must Stock List) v jednotlivých prodejních kanálech
 • Zodpovídá za dodržování Merchandisingových standartů
 • Zodpovídá za realizaci centrálních a lokálních promočních aktivit
 • Vytváří a podporuje aktivity k dosažení cílů
 • Zodpovídá za informování zákazníků o aktivitách firmy
 • Podporuje zlepšování strategických vztahů se zákazníky
 • Shromažďuje a odevzdává všechny informace o dostupnosti, prodeji, cenách a aktivitách konkurence
 • Účastní se vybraných porad a prezentací
 • Zodpovídá za efektivní využívání majetku GHP, který mu byl svěřen
 • Zodpovídá za proces výběru pohledávek
 • Zodpovídá za proces vzdělávání personálu maloobchodních prodejen o výrobcích dle jednotlivých partnerů
 • Zodpovídá za vyhledávání nových strategických vztahů ve svém regionu
 • Zodpovídá za kompletní a včasné plnění všech zadaných úkolů (reporty, cenové průzkumy, mailová komunikace, …)
 1. Pravomoce:
 • Navrhování aktivit směřující k dosažení cílů
 • Jednání u lokálních strategických obchodních partnerů
 • Navrhování a realizace lokálních aktivit
 • Uzavírání smluv dle stanovených kriterií
 1. Profil:

Znalosti:

 • znalost sortimentu a cen výrobků Zelmer
 • znalost regionu a zákazníků v regionu
 • znalost konkurenční situace v regionu
 • znalost PC, APS on line systém,internet
 • znalost struktury firmy GHP
 • znalost strategie firmy GHP
 • znalost prodejních cílů a aktivit
 • znalost merchandisingových standartů firmy
 • znalost popisu práce

Dovednosti:

 • prodejní dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • plánování aktivit a času
 • realizování aktivit
 • vyhodnocování aktivit
 • vyjednávací dovednosti
 • řízení lidí
 • identifikování možnosti růstu
 • aktivní realizace merchandisingu

Přístup:

 • loajálnost a proaktivita k firmě, výrobkům a akcím
 • selský rozum
 • vystupování v souladu s požadavky firmy
 • vzhled v souladu s požadavky firmy
 • aktivní přístup ke změnám
 • zájem o vlastní rozvoj

                                                                                                                                                               

Kontakt:
Michal Kovář
Tel.: +420 777 231 605
E-mail: michal.kovar@ghpcz.com